Garantie voorwaarden

Garantie condities

De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Als in deze garantie periode een product defect raakt, zal dit product worden gerepareerd of worden vervangen. Als Van Os Medical B.V. geen volledig ingevulde Garantie Registratie Kaart van de klant heeft, moet er een kopie van de rekening met datum van aankoop worden verschaft. Zonder een Garantie Registratie Kaart of een bewijs van aankoopdatum zal de garantie beginnen op de datum van de rekening die Van Os Medical B.V. naar de dealer heeft gestuurd. Reparaties en vervangingen zullen uitgevoerd worden bij een geautoriseerde Van Os Medical B.V.  dealer. Om in aanmerking te komen voor de garantiecondities, dient uw product aan de vereiste verzorging te voldoen, onder de volgende vereisten. Verwittig de betreffende Van Os Medical B.V. dealer onmiddellijk, door het geven van volledige informatie over de aard van het probleem. Indien u het product gebruikt buiten het gebied van de aangewezen Van Os Medical B.V. dealer die de garantie uit dient te voeren, dan kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden bij iedere andere, door de fabriek aangewezen, dealer.

Wanneer een onderdeel van uw product, binnen 24 maanden vanaf de aankoopdatum, reparatie nodig heeft of vervangen moet worden, ten gevolgde van een fabrieks- of materiaalfout, en het product in het bezit is van de eerste eigenaar, zal het betreffende onderdeel of de onderdelen, kosteloos bij  de geautoriseerde dealer gerepareerd of te vervangen worden. Deze garantie omvat geen arbeidskosten die gemaakt worden bij vervanging.

Let op: de garantie is niet overdraagbaar!

Ieder vervangen of gerepareerd onderdeel zal onder dezelfde garantievoorwaarden vallen als die van toepassing is op de totale garantieperiode van uw product. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn vallen normaal gesproken niet onder de garantie, tenzij deze onderdelen geleden hebben door slijtage als een direct resultaat van een origineel fabricage defect. Onder deze onderdelen vallen bijvoorbeeld: bekleding, banden, binnenbanden en dergelijk onderdelen. Bovenstaande garantiecondities omschrijven alle onderdelen van uw product en gelden voor die modellen welke gekocht zijn voor de normale verkoopprijs.

Onder normale omstandigheden wordt geen verantwoordelijkheid geaccepteerd wanneer uw product vervanging of reparaties nodig heeft als een direct resultaat van:

  • Het niet onderhouden van uw product en de onderdelen die in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant of het niet gebruiken van gespecificeerde onderdelen;

  • Het beschadigen van uw product of de onderdelen door onachtzaamheid, ongeval of verkeerd gebruik;

  • Het aanpassen van uw product of de onderdelen, afwijkend van de fabrieksspecificaties of reparaties die gedaan zijn voordat de service agent gewaarschuwd is;

  • Indien het product niet voorzien is van een origineel fabrieksframenummer en identificatielabel zoals beschreven in de handleiding.

Van Os Medical B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke consequentie of incidentele schade dan ook. Indien u uw product in afwijking met de voorschriften in de handleiding gaat  gebruiken dient u eerst te overleggen met een geautoriseerde Van Os Medical B.V. dealer. Voor een adressenlijst kunt u contact opnemen met Van Os Medical B.V. De garantie is uitsluitend geldig in Nederland. Uitgebreide garantie- en leveringsvoorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden. Garantie is geldig op het product, uitsluitend gedurende de aangegeven periode. Indien er aanpassingen zijn gemaakt welke van structurele invloed zijn op het product, vervalt de garantie volledig. Neem voor garantieservice contact op met de gemachtigde dealer waar u uw product hebt gekocht. Als het voorkomt dat u niet naar tevredenheid wordt geholpen wat betreft de garantieservice, schrijf dan alstublieft naar Van Os Medical B.V., afdeling klantenservice op onderstaand adres.

 

Van Os Medical B.V.

Industrieterrein Reinierpolder II

Koperslagerij 3

4651 SK

Steenbergen, Noord-Brabant

T: +31 (0)167 57 30 20

F: +31 (0)167 57 33 81

E: [email protected]

W: www.vanosmedical.nl